Het spuiwater van een zure luchtwasser (ammoniumsulfaat) is expliciet opgenomen in de definitie van kunstmest en moet dus in het register worden vermeld.

Het spuiwater van een biologische luchtwasser is een andere meststof en hoeft dus niet in het register te worden vermeld.