Een meststof die geen N en geen P bevat (bv. kieseriet) valt niet onder de definitie van kunstmest.