Het kunstmestregister voor een landbouwer bestaat uit twee onderdelen: het verhandelingsregister en het gebruiksregister.

In het verhandelingsregister noteert u alle kunstmest die u:

  • op uw bedrijf ontvangt;
  • overdraagt aan een derde;
  • gebruikt op eigen grond buiten Vlaanderen.

Eventuele overdrachten van kunstmest tussen verschillende exploitaties binnen één bedrijf, moeten niet opgenomen worden in het verhandelingsregister.

In het gebruiksregister noteert u het gebruik van kunstmest op percelen in Vlaanderen.