In de aangifte worden de gegevens ingeladen op basis van het gebruiksregister (uw eigen gebruiksregister of het gebruiksregister van een andere landbouwer).

In de Mestbankaangifte wordt het kunstmestgebruik ingeladen dat geregistreerd is op de percelen die u in gebruik heeft op 1 januari. Dat kan zowel gaan over registraties door uzelf, als door een andere landbouwer. Alleen geldige, gekoppelde registraties worden in de aangifte in rekening gebracht. In het rapport ‘Gebruik per meststof’ kunt u zien welke gegevens op dit moment zouden ingeladen worden in de aangifte.