Verhandelingsregister

 • Gegevens van de meststof:
  • mestcode van de Mestbank
  • eventueel een eigen naam voor de meststof (verplicht als het ‘kunstmest eigen samenstelling’ betreft)
  • %N en %P2O5  (verplicht als het ‘kunstmest eigen samenstelling’ of ‘ammoniumsulfaat uit zure wasser’ betreft)
  • hoeveelheid (kg of l)
 • datum ontvangst of vertrek of gebruik buiten Vlaanderen op eigen grond van de meststof
 • identificatie tegenpartij
  • landbouwernummer of uitbatingsnummer
  • of KBO-nummer
  • of naam en adres (als bovenstaande nummers ontbreken)​

Gebruiksregister

 • Gegevens van de meststof
  • mestcode van de Mestbank
  • eventueel een eigen naam voor de meststof
  • %N en  %P2O5 .
  • hoeveelheid (kg of l)
 • datum van gebruik van de meststof
 • identificatie van het perceel
  • selectie op kaart of uit lijst
  • of landbouwernummer, campagnejaar en perceelnummer​