Als landbouwer met een zure wasser moet u zich niet laten registreren als kunstmesthandelaar, ongeacht de hoeveelheid spuiwater die jaarlijks geproduceerd wordt of overgedragen aan andere landbouwers.

Als landbouwer met een zure wasser moet u de volgende gegevens doorgeven:

  • De productie en de opslag van het ammoniumsulfaat van de zure wasser moet u aangeven via de jaarlijkse Mestbankaangifte.
  • Het gebruik van het ammoniumsulfaat op eigen percelen moet u registreren in het gebruiksregister.
  • De afvoer van het ammoniumsulfaat naar derden moet u registreren in het verhandelingsregister. U registreert dat in het verhandelingsregister als ‘overdracht’. De ontvangende landbouwer registreert dat in het verhandelingsregister als ‘ontvangst’.