Er zijn geen uitzonderingen voorzien voor het kunstmestgebruik op permanent overkapte landbouwgronden. De kunstmest op permanent overkapte landbouwgrond moet opgenomen worden in het verhandelings- en gebruiksregister.​