In het verhandelingsregister moeten alle aankopen van kunstmest opgenomen worden. Dit betekent dat de aankoop van kunstmest die gebruikt wordt op groeimedium moet opgenomen worden in het verhandelingsregister.

Er is wel een uitzondering voorzien voor het bijhouden van het gebruiksregister. Hierdoor moet het gebruik van kunstmest op een teelt op groeimedium niet genoteerd worden in het gebruiksregister. Het gebruik van kunstmest op groeimedium moet wel nog altijd aangegeven worden via de jaarlijkse Mestbankaangifte.

Volgende 4 productiemethoden worden beschouwd als teelt op groeimedium:

  • SGM: serres met teelt op groeimedium
  • NPO: niet-permanent overkapte teelt op groeimedium
  • CON: teelt op groeimedium in open lucht
  • LOO: loods (voor plantaardige productie)