Als landbouwer A kunstmest aankoopt en gebruikt op een perceel dat landbouwer B in gebruik heeft op 1 januari, dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • 1ste mogelijkheid: Landbouwer A registreert alles. Hij registreert de aankoop in het verhandelingsregister en het gebruik in het gebruiksregister. Landbouwer B hoeft in dat geval niets te registreren. Na de verwerking van de gegevens van de Verzamelaanvraag zal het door landbouwer A geregistreerde gebruik zichtbaar worden voor landbouwer B. Let wel, een landbouwer mag slechts een perceel bemesten met toestemming van de gebruiker op 1 januari.
  • 2de mogelijkheid: Landbouwer A registreert de aankoop in het verhandelingsregister en landbouwer B registreert het gebruik in het gebruiksregister.  Let wel, in deze situatie moet bijkomend een overdracht tussen landbouwer A en B geregistreerd worden in het verhandelingsregister. Zowel landbouwer A als landbouwer B moeten die overdracht registreren omdat er momenteel nog geen koppeling tussen beide partijen is voorzien. Landbouwer A registreert in het verhandelingsregister dus de aankoop van de kunstmesthandelaar, en de ‘overdracht’ naar landbouwer B.  Landbouwer B registreert in het verhandelingsregister de ‘ontvangst’ van landbouwer A. Landbouwer B registreert ook het gebruik in zijn gebruiksregister.

Aangezien er 2 mogelijkheden zijn om de registers bij te houden, is het van belang dat er goede afspraken gemaakt worden tussen de betrokken landbouwers.

In ieder geval blijft het de verantwoordelijkheid van de gebruiker op 1 januari, om ervoor te zorgen dat het kunstmestgebruik correct en tijdig wordt geregistreerd.