De registratie​s in het gebruikersregister komen niet altijd overeen met de inlading van het kunstmestgebruik in de aangifte. De verschillen kunnen volgende oorzaken hebben:

Niet geldige of niet gekoppelde registraties
Niet geldige of niet gekoppelde registraties zijn zichtbaar in het gebruiksregister, maar deze registraties komen niet in de aangifte.

Niet geldige of niet gekoppelde registraties kunt u als volgt terugvinden in uw gebruiksregister:

In de kolom ‘Validatie’ kunt u filteren op ‘ongeldig’ en/of ‘waarschuwing perceel’. Als de kolom ‘Validatie’ niet zichtbaar is in uw register, dan zijn alle registraties geldig en gekoppeld.

Ook recente registraties (van de dag zelf), of registraties waarbij het perceel recent gewijzigd werd zijn niet direct gekoppeld. Dit gebeurt ten vroegste de dag na (aanpassing van) de registratie. Die registraties kunt u terugvinden in de csv-aflading door in de kolom ‘Gekoppeld perceel’ te filteren op ‘onbepaald’.

​Registraties op percelen die u niet in gebruik heeft op 1 januari
Registraties op percelen die u niet in gebruik hebt op 1 januari zijn zichtbaar in het gebruiksregister, maar die registraties komen niet in de aangifte.

Registraties op percelen die u niet in gebruik hebt op 1 januari kunt u als volgt terugvinden in uw gebruiksregister:

In de csv-aflading kunt u in de kolom ‘Gekoppeld perceel’ filteren op ‘geen eigen perceel’.

​Registraties door een andere landbouwer op percelen die u in gebruik hebt op 1 januari
Registraties door een andere landbouwer op percelen die u in gebruik hebt op 1 januari zijn niet zichtbaar in het gebruiksregister, maar die registraties komen wel in de aangifte.

Registraties door derden op percelen die u in gebruik hebt op 1 januari kunt u als volgt terugvinden: in het rapport ‘Gebruik per perceel’ kunt u filteren op ‘registraties van derden’.

Registraties van andere jaren
In het gebruiksregister zijn alle eigen registraties, over de jaren heen, zichtbaar. In de aangifte worden enkel de registraties van het betreffende productiejaar ingeladen.

Registraties van andere jaren kunt u als volgt terugvinden in uw gebruiksregister:

Op het scherm of in de csv-aflading kunt u filteren of sorteren in de kolom ‘gebruiksdatum’.

Meerdere exploitaties
In het gebruiksregister zijn alle eigen registraties zichtbaar. In de aangifte worden alleen de registraties op percelen die gekoppeld zijn aan de betreffende exploitatie ingeladen. Als u meerdere exploitaties hebt, dan wordt het kunstmestgebruik bijgevolg uitgesplitst over de aangiftes van uw exploitaties.

De verdeling van het kunstmestgebruik over de verschillende exploitaties kunt u raadplegen in het rapport ‘Gebruik per meststof’. In het rapport ‘Bemestingsnormen’ kunt u nakijken aan welke exploitatie de percelen gekoppeld zijn.

Wijzigingen aan het register na inlading in de aangifte
Uw gebruiksregister kan ook verschillen van de inlading in de aangifte, als het register nog gewijzigd werd na het openen van uw aangifte. U moet dan de gegevens opnieuw inladen in uw aangifte via de knop ‘Actuele versie vanuit uw kunstmestregister inladen’. Opgelet, als u nog een wijziging doet aan een perceel in uw gebruiksregister, kunt u de wijziging pas inladen in de aangifte wanneer het perceel goed gekoppeld is aan een perceel dat in gebruik is op 1 januari. Dat is ten vroegste de dag nadien.​