Vanaf 15 april 2021 moet u uw verhandelingen en gebruik van kunstmest registreren op het Mestbankloket. Dat doet u als volgt:

Werkwijze:

  • Ga naar het Mestbankloket.
  • Meld u aan in het Mestbankloket met uw eID en bijbehorende pincode of met itsme.
  • Ga naar de rubriek Kunstmestregister.

Door de vernietiging van het uitvoeringsbesluit dat de verplichting inhield om te werken met het door de Mestbank ontwikkelde digitaal kunstmestregister, kan wie dat wil nu een eigen digitaal register bijhouden, dat dezelfde informatie bevat als het kunstmestregister op het Mestbankloket en van waaruit de gegevens ook geautomatiseerd doorgestuurd moeten worden naar de Mestbank.