In het rapport ‘Gebruik per perceel’ op het mestbankloket kunt u een overzicht zien van het geregistreerde gebruik van kunstmest op alle percelen die u in gebruik hebt in het gekozen jaar. U kunt daar zien of de registraties door uzelf of een derde gebeurden. U kunt ervoor kiezen om alle registraties, alleen die van uzelf, of alleen die van een derde te zien.

Enkele aandachtspunten:

In dat rapport wordt alleen het kunstmestgebruik getoond dat geregistreerd is op een perceel dat gekoppeld is aan een 1-januariperceel in het jaar van gebruik. Dat betekent dat:

  • de percelenlaag van dat jaar beschikbaar moet zijn in het kunstmestregister (normaal eind februari);
  • u uw verzamelaanvraag van dat jaar moet hebben ingediend (bepaling voor welke percelen u een overzicht kunt zien);
  • een eventuele andere gebruiker van dat perceel op 1 januari, de verzamelaanvraag van dat jaar heeft ingediend (anders kan het aangeduide perceel niet gekoppeld worden met een 1-januariperceel), waarbij het gekoppelde perceel overeenkomt met een perceel dat u in dat jaar in gebruik hebt.

U vindt ook al een indicatie van het gebruik door derden, als u in ‘Detail gebruik’ op de kaart klikt op een perceel dat uzelf in gebruik hebt in het lopende jaar. U krijgt dan in een pop-up een tabblad ‘Kunstmest’, met een klein rapport daarvan. Daarin staat vermeld of uzelf of een derde een registratie heeft gedaan op dat perceel.