Vanaf 15 april 2021 moet u een digitaal kunstmestregister bijhouden als u kunstmest verhandelt of gebruikt. De Vlaamse Regering heeft het besluit hierover definitief goedgekeurd op 19 maart 2021. Op 24 maart 2021 is dat besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Ondanks de vernietiging van het uitvoeringsbesluit dat de verplichting inhield om te werken met het door de Mestbank ontwikkelde digitaal kunstmestregister, blijft de digitale registratie van de verkoop, aankoop en het gebruik van kunstmest verplicht volgens de bepalingen in het Mestdecreet en de VLAREME. Wie het kunstmestregister van het Mestbankloket gebruikt, kan dat gewoon blijven doen. Al moeten zowel de kunstmesthandelaars als de landbouwers het register nu wel sneller invullen dan voorheen: binnen de 48 uur.

 

Wie dat wil kan nu een eigen digitaal register bijhouden, dat dezelfde informatie bevat als het kunstmestregister op het Mestbankloket en van waaruit de gegevens ook geautomatiseerd doorgestuurd moeten worden naar de Mestbank.

De Mestbank zal de ontvangen gegevens opvolgen en analyseren. Toezichthouders kunnen het digitaal kunstmestregister ook opvragen of ter plaatse inkijken. De Mestbank heeft begrip voor de situatie dat de vernietiging van het besluit tot gevolg heeft dat de registratietermijnen aanzienlijk verstrengen. Bij controleacties zal de Mestbank gedogen dat landbouwers en kunstmesthandelaars nog steeds werken volgens de meer soepele termijnen en bepalingen van het vernietigde uitvoeringsbesluit.