Organische handelsmeststoffen die geen dierlijke mest bevatten, vallen volgens het Mestdecreet onder ‘andere meststoffen’. Ook organo-minerale meststoffen zonder dierlijke mest werden tot nog toe als andere meststoffen beschouwd.

Net als in de voorgaande jaren, geldt in 2023 voor organische en organo-minerale handelsmeststoffen die geen dierlijke mest bevatten het volgende:

  • Die meststoffen hoeven niet in het kunstmestregister geregistreerd te worden.
  • Landbouwers geven het totale gebruik van die meststoffen aan in hun jaarlijkse Mestbankaangifte.