Biostimulantia

In de Europese Verordening VO 2019/1009 inzake het in de handel brengen van EU-bemestingsproducten, worden biostimulantia als aparte categorie benoemd. Die producten vormen geen of nauwelijks input van nutriënten als zodanig, maar stimuleren wel de natuurlijke voedingsprocessen van planten.

Net als in de voorgaande jaren, geldt in 2023 dat de verkoop, de ontvangst en het gebruik van biostimulantia niet moeten geregistreerd worden in het kader van het Mestdecreet.​

Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen hoeven niet geregistreerd te worden als ze geen bemestende functie hebben.