De opslag van kunstmest op 1 januari kan niet ingevuld worden in het digitale kunstmestregister. U moet die aangeven via de jaarlijkse Mestbankaangifte.

Net als uw verhandelingen van kunstmest, telt uw opslag van kunstmest op 1 januari niet mee in de mestbalans van uw bedrijf. In de mestbalans wordt gerekend met het gebruik van kunstmest op de percelen die u op 1 januari in gebruik hebt. Uw opslag van kunstmest op 1 januari wordt wel getoond bovenaan in het rapport ‘Overzicht registraties’ in het mestbankloket.