Ja, in het gebruiksregister kunt u verschillende percelen tegelijk selecteren, op voorwaarde dat de opgebrachte kunstmest op dezelfde dag opgebracht is en gelijkmatig verspreid is over de verschillende percelen in kwestie. De percelen hoeven niet dezelfde teelt(en) te hebben. ​