Nee, de verplichting tot het bijhouden van het kunstmestregister geldt alleen voor de landbouwers die aangifteplichtig zijn in het kader van het Mestdecreet. Als u bent vrijgesteld van de aangifteplicht, hoeft u geen kunstmestregister bij te houden.