De samenstelling van vloeibare meststoffen wordt soms uitgedrukt in g/l. In het kunstmestregister en de Mestbankaangifte kunt u de samenstelling van kunstmest alleen invullen in %.

De samenstelling omrekenen doet u met deze formule:

  • Samenstelling (%) = Samenstelling (g/l) / dichtheid (g/l) x 100

of

  • ​​Samenstelling (%) = Samenstelling (g/l) / dichtheid (kg/l) / 10

De programma’s van de Mestbank rekenen met de volgende dichtheden als de hoeveelheid van de meststof in liter is aangegeven:​

CodeNaam%N%P2O5Dichtheid
353Ammoniumnitraat / kalkammonsalpeter27,001
354Ammoniumsulfaat / zwavelzure ammoniak21,001
357Kalkcyanamide / kalkstikstof19,801
359Ureum46,001
380Kunstmest eigen samenstelling0,001
360Vloeibare stikstof30,001,3
1005Ammoniumsulfaat uit zure wasser0,001,1

Als u in het kunstmestregister het juiste percentage en de hoeveelheid in liter invult, berekent het programma de absolute hoeveelheid kg N en kg P2O5 volgens de volgende formule:

kg N of kg P2O5 = massa% x dichtheid (kg/l) x hoeveelheid (l)

​Voorbeeld

  • Samenstelling op analyse: 65 g N/l
  • Hoeveelheid ammoniumsulfaat gebruikt: 10 000 l
  • Dichtheid ammoniumsulfaat uit zure wasser waarmee de Mestbank rekent: 1,1 kg/l
  • Samenstelling in massapercentage = samenstelling (g/l)  / dichtheid (g/l) x 100 = 65/1100 x 100 = 5,91% N

De omrekening van 10000 l ammoniumsulfaat uit zure wasser met een samenstelling van 5,91% N naar absolute hoeveelheid kg N wordt:

kg N = massa- % x dichtheid (kg/l) x hoeveelheid (l) =  5,91/100  x  1,1 x 10000 = 650 kg N

Wat als de dichtheid van uw vloeibare kunstmeststof niet overeenkomt met de dichtheid waarmee de Mestbank rekent? U kunt de dichtheid niet aanpassen. U kunt wel de juiste hoeveelheid N en P2O5 in kg uitrekenen en die invullen in het kunstmestregister of de aangifte. Dat kan met de bovenstaande formules.

​Voorbeeld

  • Samenstelling op analyse: 35 kg N/100 l
  • Dichtheid: 1,25 kg/l
  • Hoeveelheid kunstmest eigen samenstelling​: 1000 l
  • Samenstelling in massa-%: samenstelling (g/l)  / dichtheid (g/l) x 100 = 350/1250 x 100 = 28% N

De juiste omrekening van 1000 l van de vloeibare kunstmest met 28% N en dichtheid 1,25 kg/l is:

kg N = massa- % x dichtheid (kg/l) x hoeveelheid (l) =  28/100  x 1,25 x 1000 = 350 kg N. Zoals u kunt zien in de bovenstaande tabel, rekenen de Mestbankprogramma’s voor kunstmest eigen samenstelling met dichtheid 1 kg/l, wat resulteert in 280 kg N.

In dat geval hoeft u geen onjuiste samenstelling of hoeveelheid in te vullen, maar kunt u bij ‘Hoeveelheid N (kg)’ de 280 kg N overschrijven met 350 kg N.​