In de rubriek Kunstmestregister op het Mestbankloket zijn verschillende hulpmiddelen ingebouwd om te kunnen nakijken of uw kunstmestregister volledig is. U kunt uw registraties nakijken in het verhandelingsregister, het gebruiksregister en in de verschillende rapporten. Elk rapport kan geëxporteerd worden via de knop ‘csv afladen’.

 

In het Verhandelingsregister (Overzicht verhandelingen) kijkt u na of alle registraties geldig zijn. Ongeldige registraties zijn alleen mogelijk als u verhandelingen registreerde via csv-oplading. Als de kolom ‘Validatie’ niet zichtbaar is in uw register, dan zijn alle registraties geldig. Als de kolom ‘Validatie’ zichtbaar is, dan kunt u de ongeldige registraties selecteren door te filteren op ‘ongeldig’. Bij het bewegen met de muis over de icoontjes in de kolom ‘Validatie’, krijgt u meer informatie over de reden waarom de registratie ongeldig is.

 

In het Gebruiksregister (Overzicht gebruik) kijkt u na of alle registraties geldig en gekoppeld zijn. Als de kolom ‘Validatie’ niet zichtbaar is in uw register, dan zijn alle registraties geldig en gekoppeld. Als de kolom ‘Validatie’ zichtbaar is, dan kunt u de ongeldige of niet gekoppelde registraties selecteren door te filteren op ‘ongeldig’ en/of ‘waarschuwing perceel’. Bij het bewegen met de muis over de icoontjes in de kolom ‘Validatie’, krijgt u meer informatie over de reden waarom de registratie ongeldig, of niet gekoppeld is.

 

In het rapport Overzicht registraties kijkt u uw eigen registraties na. U vindt hier een overzicht van de beginstock (uit uw aangifte), de verhandelingen (ontvangst, overdracht en gebruik buiten Vlaanderen) en het gebruik van kunstmest. Alleen geldige registraties tellen mee in dit rapport.

Als u alle ontvangen kunstmest direct gebruikt, dan moet het totaal van de verhandelingen gelijk zijn aan het gebruik. In sommige gevallen kan er een verschil zijn tussen de verhandelingen en het gebruik (zie ‘Wanneer kan het verhandelingsregister verschillen van het gebruiksregister?’)

 

In het rapport Gebruik per perceel kijkt u het gebruik op uw percelen na. In dit rapport kunt u ervoor kiezen om uw eigen registraties, registraties van derden, of beide na te kijken. In dit rapport is alleen het gebruik te zien dat geldig en gekoppeld is.

 

Het nieuwe rapport Gebruik per meststof toont de gegevens die zullen ingeladen worden in uw Mestbankaangifte. Dat gaat over het gebruik van kunstmest dat geregistreerd is op de percelen die u in gebruik heeft op 1 januari (zowel door uzelf als door derden geregistreerd). In dit rapport is alleen het gebruik verrekend dat geldig en gekoppeld is.