Twee mogelijke situaties:

  • De bestaande percelen blijven niet gelijk of worden niet volledig samengevoegd (bv. een perceel wordt gesplitst, waarbij de delen nog niet voorkomen als een perceel dat de voorbije jaren is aangegeven):
    • In dat geval is het aangewezen om eerst de verzamelaanvraag in te dienen. Twee dagen na het indienen van de verzamelaanvraag kan de kunstmest geregistreerd worden op de nieuwe percelen.
    • Als de verzamelaanvraag niet eerst wordt ingediend, zal de landbouwer later (vanaf 2 dagen na het indienen van zijn verzamelaanvraag) zelf de percelen van die kunstmestregistraties manueel moeten aanpassen
  • ​De percelen gaan volledig op in één nieuw perceel: de kunstmest die is geregistreerd op een van de oude percelen, wordt automatisch gekoppeld aan het nieuwe perceel. ​