Door de vernietiging van het uitvoeringsbesluit dat de verplichting inhield om te werken met het door de Mestbank ontwikkelde digitaal kunstmestregister, moet u het register binnen de 48 uur invullen. Bij controleacties zal de Mestbank evenwel gedogen dat u nog steeds werkt volgens de meer soepele termijnen en bepalingen van het vernietigde uitvoeringsbesluit die u hieronder vindt.

Basisregel

Het register moet uiterlijk de 7de dag na de feiten ingevuld worden op het Mestbankloket. Dat betekent dat het verhandelingsregister uiterlijk de 7de dag na de verhandeling (ontvangst, overdracht of gebruik op eigen grond buiten Vlaanderen) moet ingevuld worden. Ook het gebruiksregister moet uiterlijk de 7de dag na het gebruik (de opbrenging) ingevuld worden.

Uitzondering

Als uw bedrijf beschikt over een vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen, hebt u tijd tot het einde van de maand die volgt op de maand van de feiten om uw verhandeling of gebruik te registreren. Bovendien mag u dan de hoeveelheid kunstmest die u hebt gebruikt, sommeren per meststof, per perceel en per maand (in plaats van per dag). Uw verhandelingen moet u wel per verhandeling registreren. Elke landbouwer kan die vrij​stelling aanvragen.